FANDOM


  • Főnök: comes (vagy comes castri, ispán, várispán): nem mindig tartózkodik a várban ezért helyettesei vannak
  • Helyettesei:
  • Várjobbágyok (miles, iobagio castri): kiváltságos réteg, tisztek stb. Később nemesekké válnak.
  • Centurio (száznagy)
  • Decurio (tizedes)
  • Őrök (csőszök, várkajátók, börtönök(!)): rendőrök, városőrök.
  • Vár gondviselése: maior castri (várnagy)
  • Igazságszolgáltatás: curialis comes (bíró, várbíró, udvarbíró)
  • billogos (poroszló): comes küldötteje, az ügyintézés szóbelisége idején hatósági személy és közhitelű tanú
  • Várnép: szolgaréteg a társadalomban, a későbbi jobbágyokhoz hasonló életmód, főleg katonai szolgálattal tartoztak, de nem kizárólag
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.