FANDOM


Közvetlenül a király szolgálatában álló udvari vitézek legfelső rétege a 11-13. századi Magyarországon. Birtokaikat katonai szolgálatuk révén tovább gyarapíthatták, közvetlenül királyi bíráskodás alá tartoztak. A 13. sz. elejétől, a királyi birtokok eladományozása következtében addigi kiváltságos helyzetük veszélybe került, ezért jogaik megvédése érdekében élére álltak az Aranybulla kiadását eredményező mozgalomnak. A 13. században fokozatosan renddé szerveződtek s a kialakuló köznemesség gerincét alkották.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.