FANDOM


A municipium eredetileg a Római Birodalom által meghódított olyan várost jelentett, amelynek polgárai teljes római polgárjoggal és önkormányzattal rendelkeztek. A colonia-tól az különböztette meg, hogy lakói bennszülöttek és nem római telepesek voltak. Eleinte ez számított a rangosabb településnek, a császárkor elején a presztizs megfordult. Ekkor már rangosabbnak számított eredendően római településnek lenni. Önkormányzati rendszere alapvetően ugyanaz volt, mint a colonia-é.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Municipium

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.