FANDOM


Első világháború: Szerkesztés

1914 Szerkesztés

 • JÚLIUS 28. Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen szerbiának: megkezdődik az első világháború
 • Oroszország benyomul Galíciába, de vereséget szenved a németektől Poroszországban
 • Szeptember 25. Oroszok bejutnak Mo-ra
 • December 2. osztraák magyar csapatok elfoglalják Belgrádot
 • Japán elfoglalja kína Német részét

1915 Szerkesztés

 • elesik Przemysl
 • Mérges gáz a nyugati fronton
 • Harci repülőg felszerelése gépfegyverekkel
 • Május 2. Gorlicénél áttörik az osztrák-magyar csapatok az orosz frontot, megkezdődik Galícia felszabadítása
 • Június Olaszország antant oldalán csatlakozik a háborúba, megnyílik az isonzói front
 • Bulgária a központi hatalmak oldalán csatlakozik a háborúba
 • November Szerbiát teljesen elfoglalják a központi hatalmak

1916 Szerkesztés

 • Megkezdődik a verduni csata
 • Június Oroszok áttörik a frontot, Bruszilov offenzíva
 • Németország meghirdeti a korlátlan tengeralattjáró-háborút
 • Dublinban felkelés kezdődik
 • Július: Károlyi Mihány hívei kilépnek a Függetlenségi és 48as pártból
 • Augusztus Románia belép az antant oldalán a háborúba, betörnek Erdélybe
 • Október Romániát megszállja az Osztrák-Magyar-Német hadsereg, fegyverszünetet kér, és kilép a háborúból
 • Első bevetése a tankoknak. Britek a Somme-nál
 • A transzszibériai vasút elér Vlagyivosztokig
 • November 21. Meghal Ferenc József

1917 Szerkesztés

 • Március 24. IV. Károly békeajánlata
 • Februárban forradalom tör ki Oroszországban: megfosztják a cárt hatalmától
 • Egyesült államok belép a háborúba az antant oldalán
 • Brit kormány megkezdi a zsidók letelepítését Palesztínában
 • Októberben bolsevista forradalom tör ki Oroszországban
 • Október Magyar csapatok áttörik a frontot isonzónál, Piavéig nyomulnak

1918 Szerkesztés

 • Január Általános sztrájk Budapesten és a nagyvárosokban
 • Wilson 14 pontja
 • Breszt-litovszki béke
 • Április 8 a római kongresszus
 • Orosz vörösgárdisták kivégzik a cári család tagjait
 • Augusztusban az Antant áttöri a nyugati frontot
 • Októberben felbomlik az Osztrák-Magyar Monarchia
 • Október 23. Megalakul a Nemzeti Tanács
 • Október 28. Olasz csapatok áttörik Piavénál a frontot
 • Október 28 Horvátok deklarálják a függetlenségüket és csatlakoznak a délszláv királysághoz
 • Október 30 Szlovák túrócszentmártoni nemzeti tanács határozatot hoz szlovákia csatlakozásáról csehországhoz
 • Október 31 győz a forradalom Budapesten, Nemzeti Tanácsból Károlyi Mihály vezetésével kormány alakul
 • November 3 Padovában fegyverszünetet köt a monarchia
 • November 9. lemond II. Vilmos
 • NOVEMBER 11. németország aláírja a fegyverletételt
 • November 13 Belgrád katonai konvenció aláírása by Károlyi kormány
 • November 16 Magyarország = önálló független köztársaság
 • November 25 újvidéki Szláv Nemzeti Gyűlés határozatot fogad el a délmagyar vm-ék szerbiához csatloásáról
 • December 1 Gyulafehérvári románok csatlakoznak Romániához
 • Örmények deklarálják a függetlenségüket
 • Spanyolnátha 21 millió áldozat

Kettő közt Szerkesztés

1919 Szerkesztés

 • Január 11 Nemzeti Tanács megválasztja Károlyi Mihályt köztársasági elnöknek
 • Párizsban összeül a békekonferencia
 • Moszkvában megalakul a komintern
 • MSZDP és KMP kikiáltják a tanácsköztársaságot
 • Április 16 román támadás
 • Május 30. Vörös hadsereg északi hadjáratának kezdete
 • Írország kinyilvánítja a függetlenségét, megalakul az IRA
 • Brit pilóták átrepülik az Atlanti óceánt leszállás náékül
 • Augusztus 1. Lemond a Forradalmi Kormányzótanács
 • November 16. Horthy bevonul Budapestre

1920 Szerkesztés

 • Január 25 nemzetgyűlési választások
 • Március Horthy kormányzó lesz
 • Felavatják az első rendszeresen működő rádióállomást
 • Megalakul a Népszövetség
 • Török hadsereg vérbe folytja az örmény szeparatista mozgalmat
 • Ghandi megkezdi a harcot India függetlenségéért
 • Június 4. trianon

1921 Szerkesztés

 • Március 26. IV. Károly első visszatérési kísérlete
 • Április 14 Bethlen alakít kormányt
 • NEP
 • Washingtoni konferencia
 • Október IV. Károly második kísérlete, Budaörsi csata
 • November Habsburg ház trónfosztása
 • Kisantant létrejötte
 • Spanyol-Marokkóban megalakul a Rif köztársaság
 • December 14-16. Soproni népszavazás

1922 Szerkesztés

 • Március Nemzetgyűlési választások
 • Szeptember Felveszik Mo-t a Népszövetségbe
 • Oroszországban befejeződik a polgárháború, megalakul a Szovjetúnió
 • Rapallói egyezményben rendezi kapcsolatát Németország és a Szovjetúnió
 • Olasz fasiszták bevonulása Rómába
 • Törökországban lemondatják a szultánt
 • Megalakul az Ír szabadállam
 • Nagy-Britannia elismeri Egyiptom függetlenségét
 • Első hangosfilm

1923 Szerkesztés

 • Lausanne-i béke: Törökország előnyösebb határokat kap
 • Francia csapatok megszállják a Ruhr vidéket

1924 Szerkesztés

 • Március Népszövetségi kölcsön felvétele
 • Május Magyar Nemzeti Bank
 • Meghal Lenin, Sztalin nyer
 • Nagy-Britannia munkáspárt először alakít kormányt
 • Dawes terv elfogadása

1925 Szerkesztés

 • Locarnói egyezmény
 • Mein Kampf megjelenik

1926 Szerkesztés

 • Felsőház felállítása
 • December 14-15. Országgyűlési választások
 • December 27. Pengő forgalomba áll
 • Rif köztársaság bukása
 • FONTOS ESEMÉNY! BREAKING NEWS! Megszületik Miki egér :D

1927 Szerkesztés

 • Olasz-magyar barátsági szerződés

1928 Szerkesztés

 • Olasz parlamentet feloszlatják, Mussolini teljhatalmat kap
 • Briand-Kellog-paktum
 • Kötelező öregségi, rokkantsági és árvasági biztosítás kiterjesztése a munkásosztályra

1929 Szerkesztés

 • Vatikán önálló állam lesz
 • OKTÓBER 24 sitfákk gazdasági válság megkezdődik a New Yorki tőzsdekrachhal
 • I. Sándor diktatúrát vezet be a Délszláv királyságban
 • Első TV adások (Németország, Anglia)

1930 Szerkesztés

 • 2 milliárd ember
 • Irak független
 • Gandhi: sómenet
 • Keynes: Értekezés a pénzről
 • Független Kisgazdapárt megalakul

1931 Szerkesztés

 • Nagy-Britannia felfüggeszti a font átváltását aranyra
 • Brit parlament elfogadja a westministeri statútumot a domíniumok önállóságáról
 • Spanyolországban köztársaság
 • Csag Kaj-sek diktatúrát vezet be dél kínában, megalakul a Kínai Szovjet Köztársaság
 • Japán megkezdi Mandzsúria elfoglalását
 • Bethlen István lemond

1932 Szerkesztés

 • Megalakul Gömbös Gyula kormánya
 • Átalakul az Egységes Párt -> Nemzeti Egység Pártja
 • XI. Pius: Quadragesimo anno
 • Megalakul Szaúd-Arábia
 • Kína északkeleti felében Mandzsukuo néven japán bábállam születik
 • Gazdasági válaság tetőpontja: 20-30% munkanélküli

1933 Szerkesztés

 • Adolf Hitler hatalomra jut
 • Roosevelt meghirdeti a New Dealt
 • Július I. magyar-német kereskedelmi pótegyezmény

1934 Szerkesztés

 • Február II. magyar-német kereskedelmi pótegyezmény
 • Március olasz-osztrák-magyar hármas egyezmény (római jegyzőkönyvek) aláírása
 • Németországban minden hatalom Hitler kezében összpontosul
 • Hosszú menetelés Mao Ce-tung vezetésével

1935 Szerkesztés

 • Március OGY választások
 • Hitler megrendelésére Porsche megépíti az első népautót (Volkswagen)
 • Nürnbergi törvények
 • Olaszország megtámadja Abesszíniát
 • Sztahanov mozgalom
 • Komintern VII. kongresszusa állást foglal a fasizmussal szemben a nyugati demokráciákkal való együttműködés jegyében

1936 Szerkesztés

 • Spanyol polgárháború kezdete
 • Német csapatok bevonulnak a Rajnai demilitarizált övezetbe
 • Olasz csapatok elfoglalják Abesszíniát, mely Olaszország része lesz
 • Első helikopter felemelkedik németországban
 • Megszületik a Berlin-Róma tengely és az Antikomintern paktum
 • Első moszkvai koncentrációs per
 • Radar
 • Darányi kormány megalakul

1937 Szerkesztés

 • Független Ír Köztársaság
 • Népfrontkormány Franciaországban
 • XI. Pius: Égető gonddal

1938 Szerkesztés

 • Március 12-13. Anschluss
 • Parasztoknak is nyugdíj
 • Május Imrédy kormány megalakul
 • Május Első zsidótörvény
 • Június Általános titkos szavazási törvény kihirdetése
 • Kristályéjszaka
 • Német tudósok uránmagot hasítanak
 • Müncheni egyezmény: csehszlovákia igazságos feldarabolása
 • November 2. Első bécsi döntés

Második világháború Szerkesztés

1939 Szerkesztés

 • Februárban Teleki alakít kormányt
 • Márciusban 15-én megkezdi a honvédség Kárpátalja visszafoglalását, felbomlik Csehszlovákia
 • Május 5. Második zsidótörvény
 • Május OGY választások
 • Albánia önként és dalolvan egybesül Olaszországgal (kis olasz katonai segítség)
 • Jobboldal győz Spanyolországban
 • AUGUSZTUS 28 Molotov-Ribbentropp paktum
 • SZEPTEMBER 1 Németország megszállja Lengyelországot, megkezdődik a második világháború
 • Szovjet hadsereg szeptember 17-én megtámadja Lengyelországot
 • Novemberben Szovjetek megtámadják Finnországot

1940 Szerkesztés

 • Április-május: Németorzág lerohanja Dániát, Norvégiát, a Benelux államokat, majd Franciaország ellen fordul
 • Június 22-én Franciaország kapitulál
 • Japán bejelenti igényét Indokínára és a Csendes óceáni szigetekre
 • Augusztus: Balti államok "önként kérik" hogy csatlakozhassanak a szovjetúnióhoz
 • Augusztus: Angol háború kezdete
 • Augusztus 30. Második bécsi döntés
 • Szeptemben: japán,olaszország-németország aláírják a Háromhatalmi Egyezményt
 • Trockijt meggyilkolásszák Mexikóban
 • 8 osztályos általános iskola bevezetése

1941 Szerkesztés

 • Áprili 3 Teleki öngyilkos lesz
 • Bárdossy László kormányt alakít
 • Április 11: Németek-magyarok-olaszok-bolgárok elfoglalják Jugoszláviát és Görögországot
 • USA hadiipari termékekkel támogatja a szövetségeseket
 • JÚNIUS 22: Németország és szövetségesei megtámadják a szovjetúniót (barbarossa terv)
 • Június 26. Magyarország belép a háborúba, hadat üzen a szovjeteknek
 • Augusztus III. zsidótörvény
 • USA és Anglia aláírják az Atlanti Chartát
 • December 6. Anglia hadat üzen nekünk
 • DECEMBER 7 Pearl Harbor
 • Hadat üzenünk USA-nak

1942 Szerkesztés

 • Január: vezetőség határozatot hoz a zsidóság megsemmisítéséről
 • Kállay Miklós alakít kormányt
 • Midway szigeteki tengeri ütközet: megállítják a japcsikat az amcsik
 • Német hadsereg a szaharában vereséget szenved a britektől
 • Atomfegyver előállítását célzó törvény (Manhattan terv)
 • Első rakéta a világon, mely felmegy a világűrbe by nácik
 • Horthy István meghal repülőbalesetben

1943 Szerkesztés

 • Sztálingrádnál a németek vereséget szenvednek
 • Január-február Don kanyar
 • Július: szicíliai partraszállás
 • Október 10. Elfogadjuk a nyugati hatalmak előzetes fegyverszüneti feltételeket
 • November: teheráni konferencia

1944 Szerkesztés

 • Március 19 Németek megszállják Mo-ot
 • Március 22. Sztrókay Döme alakít kormányt
 • Május 15. zsidók gettóba gyűjtése megkezdődik
 • Június vége: Horthy megállítja a deportálásokat
 • JÚNIUS Normandiai partraszállás
 • Október 11 Horthy megbízottai aláírják az előzetes fegyverszüneti megállapodást Moszkvában
 • Október 15 Kiugrási kísérlet meghiúsul, németek megszállják Budapestet
 • Október 16 Szálasi Ferenc alakít kormányt
 • Első elektromos számítógép
 • December: német hadsereg utolsó offenzívája az Ardennekben
 • December 21. Ideiglenes Nemzetgyűlés összeül Debrecenben

1945 Szerkesztés

 • Február 13. Budapestet megszállják az oroszok
 • Jaltai konferencia
 • Április 13 Megszűnnek a fegyveres harcok Mo-on
 • MÁJUS 7-8. Németország kapitulál
 • Augusztus: hirosima, nagaszaki
 • SZEPTEMBER 2 Japán kapitulál


Hidegháború Szerkesztés

 • ENSZ megalakul
 • Potsdami konferencia
 • Jugoszláv kommunista köztársaság megalakulása
 • Vietnami Demokratikus Köztársaság
 • Január: Moszkvában aláírjuk a fegyverszünetet
 • Március: megjelenik a kormány földreformtervezete
 • Áprili: befejeződnek a harcok Mo-on
 • Augusztus: rendelet a 8 osztályos iskolák szervezéséről
 • November: nemzetgyűlési választások
 • December: német nemzetiségű lakosság kitelepítéséről rendelet


1946 Szerkesztés

 • Párizsi békekonferencia
 • Nürnbergi perek
 • Fultoni beszéd
 • Olasz köztársaság
 • Japán demokratikus alkotmány
 • Vietnami háború
 • Neumann János modern számítógép működési alapelve
 • Február: nemzetgyűlés eltörli a királyság intézményét
 • Február: aláírják a magyar-chehszlovák lakoscsere egyezményét
 • Augusztus 1 pengő helyett forint


1947 Szerkesztés

 • Február 10 Olaszok, Magyarok, Finnek, Bulgárok, Románok aláírják a békeszerződést
 • Truman doktrína
 • Marshall terv
 • Kominform
 • India és Pakisztán függetlenek
 • Május Nagy Ferenc lemond és emigrációba kényszerül
 • Augusztus “kék cédulás” ogy válastások
 • November bankok államosítása


1948 Szerkesztés

 • Április 100 főnél nagyobb cégek államosítása
 • Június 12 Megalakul az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) az MSZDP-ből és az MKP-ból
 • Június 16 egyházi iskolák államosítása
 • Június 30 lemond Tildy Zoltán köztársasági elnök
 • Trizónia létrejötte, berlini blokád
 • Gandhit megölik
 • Ceylon, Burma, Israel megalakulása
 • Korea kettészakad
 • December letartóztatják Mindszentyt


1949 Szerkesztés

 • KGST
 • Szovjet atombomba
 • NATO
 • Kettéhasad Németország
 • Kínai Népköztársaság
 • Indonézia megalakul
 • Görög polgárháborút megnyeri a jobboldal
 • Május egypárti ogy szavazás
 • Augusztus új alkotmány
 • Szeptember megszüntetik a hittanórákat
 • Október kivégzik Rajk Lászlót
 • December 10 főnél nagyobb cégeket is államosítják


1950 Szerkesztés

 • Protestáns püspökök felesküsznek az új alkotmányra
 • Tajvan Kínai Köztársaság
 • Tibet meghódítása
 • Koreai háború, első harci helikopterek


1951 Szerkesztés

 • Japán békeszerződés
 • Április letartóztatják Kádárt meg a többi hazai komcsit
 • Katolikus püspökök is felesküsznek az új alkotmányra


1952 Szerkesztés

 • Házingatlanok államosítása
 • Európai Szén- és Acélközösség
 • Amerikai hidrogénbomba


1953 Szerkesztés

 • Meghal Sztálin
 • Fegyverszünet koreában
 • Felkelés Kelet-Berlinben
 • Szovjet hidrogénbomba
 • OGY választások
 • Nagy Imre kormány megalakul


1954 Szerkesztés

 • Vietnamból kivonulnak a franciák, két részre szakad
 • Első atommeghajtású tengeralattjáró (Nautilus)


1955 Szerkesztés

 • OGY felmenti Nagy Imrét és Hegedűs Anrást
 • Május 14 Varsói Szerződés
 • Ausztria semlegességre kötelezi magát, visszanyeri függelenségét
 • bandungi konferencia
 • December Mo ENSZ tag


1956 Szerkesztés

 • SZKP XX. Kongresszusam elítéli Sztálint
 • Izraeli, brit és francia haderő megtámadja egyiptomot (Szuezi válság)
 • Október Rajk újratemetése
 • Október 23 békés tüntetésből fegyveres harc
 • Október 24 Elnöki Tanács Nagy Imrét nevezi ki miniszterelnökké
 • Október 26 vidéki városokra is kiterjed a harc
 • Október 28 Nagy Imre nemzeti demokratikus forradalomnak minősíti az eseményt
 • Október 31 MDP kimondja feloszlását, megalakul az MSZMP
 • Október 31 SZKP KB utasítást ad a forradalom leverésére
 • November 1 kormány kilép a Varsói szerződésből
 • November 4 Szovjetek elérik Budapestet, Nagy Imre a jogo követségre menekül
 • November 11 leverik a szabadságharcot


1957 Szerkesztés

 • Május magyar szovjet megállapodás az ideiglenesen mo-on lévő csapatok ittartózkodásáról
 • Első műhold by sovietunion


1958 Szerkesztés

 • MTV1
 • Európai közösségek
 • LASER
 • Kínai Nagy Ugrás politikája
 • CHIP
 • Június 16 kivégzik Nagy Imrét és társait


1959 Szerkesztés

 • Április első amnesztia
 • Kuba: győz a forradalom
 • Bad Godesbergi program elfogadása


1960 Szerkesztés

 • 3 milliárd ember
 • ENSZ elhatározza magát a gyarmatok felszabadításáról: 16 afrikai ország függetlenedik
 • Kína szakít a Szovjetunióval
 • Második amnesztia


1961 Szerkesztés

 • Mezőgazdaság kollektivizálásának befejezése
 • Belgrádi konferencia
 • Dél-Afrika kilép a brit nemzetközösségből és kitart az apartheid mellett
 • Berlini fal felhúzása
 • Első ember a világűrben (szovjet)
 • Első nukleáris meghajtású anyahajó
 • Utolsó 56osak kivégzése


1962 Szerkesztés

 • Algéria független
 • Kubai rakétaválság
 • Első ipari robot
 • ENSZ leveszi napirendjéről a magyar kérdést


1963 Szerkesztés

 • Teljes amnesztia
 • Utolsó magyar faluban is van villany


1964 Szerkesztés

 • Vietnami háború kezdete (USA)
 • Palesztin Felszabadítási Szervezet
 • Martin Luther King
 • Kínai atombomba
 • Hruscsov bukása, Brezsnyev
 • Vatikán és magyar kormány megegyezése a katolicizmussal kapcsolatban


1965 Szerkesztés

 • kultúrális forradalom kezdete kínában


1966 Szerkesztés

 • megszűnik a vízumkényszer jugóba
 • Franciaország kilép a NATO-ból
 • Szovjet és amcsi űrszondák a holdon


1967 Szerkesztés

 • GYES bevezetése
 • Che Guevara halála
 • 44 órás munkahét


1968 Szerkesztés

 • Martin Luther Kinget megmerénylik
 • Diáklázadás
 • Varsói szerződés országai bevonulnak Prágába (Mo is)
 • Új gazdasági mechanizmus


1969 Szerkesztés

 • Ostpolitik kezdete
 • Határvillongások Kína és a szovjetek közt
 • Első ember a holdon
 • Első szuperszonikus gépek


1970 Szerkesztés

 • kettes metró
 • évi három nyugati utazás engedélyezet


1971 Szerkesztés

 • Mindszenty kiszabadul, amnesztiát kap
 • Banglades elszakad Pakisztántól
 • Kína az ENSZben
 • Greenpeace
 • első zsebszámológép :D


1972 Szerkesztés

 • Gazdasági reform visszafogása
 • Szovjet-Amcsi megállapodások a rakétarendszerek korlátozásáról (SALT-1)
 • Első olajárrobbanás
 • Amerikaiak feladják Vietnamot


1973 Szerkesztés

 • NSZKval diplomáciai kapcsolat felvétele

1974 Szerkesztés

 • freonok károsítják az ózont, rájöttek
 • első autópályánk (M7)


1975 Szerkesztés

 • 4 milliárd ember
 • Függetlenednek a portugál afrikai gyarmatok
 • Kambodzsai vörös Khmerek
 • Spanyolországban véget ér Franco diktatúrája


1976 Szerkesztés

 • Meghal Mao Ce-tung
 • Egyesülnek vietnamok, megalakul a Vietnami Szocialista Köztársaság
 • Megalakul a Microsoft


1977 Szerkesztés

 • Pápa fogadja Kádár Jánost


1978 Szerkesztés

 • Hétfő esti ellenzéki “repülőegyetemek” szerveződáse
 • Második olajárrobbanás
 • Camp David
 • XXII. János Pál


1979 Szerkesztés

 • Nem kell vízum ausztriába sem
 • Iszlám forradalom Iránban, Khomeini ajatollah hatalomra jut
 • Szovjet afgán háború kezdődik


1980 Szerkesztés

 • Megalakul a szolidaritás


1981 Szerkesztés

 • Szükségállapot lengyelországban
 • CD


1983 Szerkesztés

 • Első asztali számítógépek
 • Műanyag először szárnyalja túl a vasat
 • Reagen SDI terve


1984 Szerkesztés

 • AIDS megjelenik


1985 Szerkesztés

 • Gorbacsov az SZKP új főtitkára


1986 Szerkesztés

 • Csernobil


1987 Szerkesztés

 • 5 milliárd ember

1988 Szerkesztés

 • Szovjetek feladják Afganisztánt
 • Palesztin Nemzeti Tanács Algírban kikiáltja a független Palesztin államot Izrael területén


1989 Szerkesztés

 • Tiamennan téri lázadás
 • Kelet-Európai rendszerváltások
 • Szovjetek hosszú évek után először választanak több jelölt közül


1990 Szerkesztés

 • NSZK NDK egyesül
 • Nelson Mandelát szabadon eresztik, apartheid rendszert felszámolják
 • Kelet-Európában választások, kormányalakítások


1991 Szerkesztés

 • Feloszlik a KGST és a Varsói szövetség
 • Felbomlik jugoszlávia és a szovjetúnió
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.