FANDOM


Alkotmány

A magistratusok voltak Róma legfőbb választott tisztviselői a köztársaság és a principátus idején. Kezdetben csak patríciusok lehettek magistratusok (a néptribunus és az aediles plebeii kivételével), azonban a hivatalok folyamatosan megnyíltak a plebejusok előtt is. Magistratusi hivatal elnevezése magistratura volt.

Cursus honorum a rendszer neve ami szabályozza a magistratusok megválaszthatóságát a Lex Villia Annalis alapján. Minden magisztratust egy évre választottak meg a censor (5 év), a dictator és magister equitum kivételével (6 hónap). Hatalmuknak két legfőbb korlátja a annuitas és collegalitas volt.

A magistratusokat két csoporba lehet sorolni aszeint, hogy rendelkeztek-e imperiummal, vagy nem.

  • Róma városában:
  • Provinciákban:
  • Dictatorválasztás esetén:
  • S még egy rendhagyó egyszeri kategória:
  • Imperium nélküli magistratusok:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.