FANDOM


Így nevezték a középkorban azokat a jogtudósokat, kik a világi - római - jogot az állami élet egyedüli alapjául elfogadták, ellentétben a dekretistákkal, a kánoni jog s a papi felsőbbség hiveivel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.