FANDOM


  • Római birodalomban
  • Legatus: a legátus a legmagasabb rang volt a római legioban, senatori rangúnak kellett lennie. Fellettese csak a dux volt, aki több legiónak volt a parancsnoka
  • Pegatus propraetor: ha kinevezték propraetori imperiummal, önállóan is cselekedhetett a kormányzó és dux engedélye nélkül.
  • Legatus Augusti (pro praetorae): a császár személyesen kinevezett legatusa, császár környezetéből kerülnek ki, ez a legmagasabb rang a hadseregben, dux-al egyenértékű, több legio parancsnoka
  • Középkorban a pápa teljhatalmú követét nevezték legatusnak
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.