FANDOM


Gyarmatváros, melynek lakói rendelkeznek az anyaváros polgárjogával, kötelességeivel. A népességfelesleg kihelyezésének Athéni módszere. Az alacsonyabb társadalmi osztályokból (thészek, zeugitészek) kikerülő telepesek közt osztották föl a meghódított földet. Egyenlő parcellákat (klérosz) kaptak, melyet tilos volt eladniuk, bérbeadniuk. Az új otthonukban is Athén érdekeit kellett védelmezniük.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.