Államvizsga Wiki

1792-1806 között Szent Római császár,majd I. Ferenc néven 1835-ig Osztrák császár. (1792-1835 között magyar király).

Mint a haladás és felvilágosodás ellensége, erős rendőri uralmat és besúgórendszert épített ki, uralmát ferenci abszolutizmusnak nevezték. 1795-ben felszámolta a magyar jakobinus mozgalmat és a vezetőket kivégeztette. 1804-ben megalapította az örökletes osztrák császári címet, és I. Ferenc néven Ausztria császára lett. A Franciaország ellen viselt háborúban elszenvedett több vereség és jelentős területek (itáliai birtokok, dél-német részek) elvesztése után 1806. augusztus 6-án kénytelen volt lemondani a szent római császári címről. Napóleon bukása után az 1814–15-i bécsi kongresszuson a Habsburgok visszanyerték elvesztett birtokaikat. 1815. szeptemberben I. Sándor orosz cárral és III. Frigyes Vilmos porosz királlyal létrehozta a Szent Szövetséget a forradalmi megmozdulások leverésére.

All items (1)