FANDOM


- A - Szerkesztés

Aachen; Adrianopoliszi csata; agrártörvény (mezőgazdasági törvény, Bizánc); akolythus; albigens; allodium; Ankarai (Angora) csata; annatae; antrustio; apostasia; német Aranybulla; ariánus; ; arte; asylum; Austrasia; Azincourt-i csata;

- B - Szerkesztés

baccalaureus; bailiff; bannum; basileus; Basel-i zsinat; bazilika; behetria; beneficium; bogumil; bojár; Bouvines-i csata; Brétigny; Burgundia; burgus;

- C - Szerkesztés

Capitulare (~de villis); Catalaunumi csata; census; Khalkédóni zsinat; civitas; Clermont-i zsinat; Cluny alapítása és alapítója; comes (grafio); communa; condottiere; conquistador; conversus; Corpus Iuris Civilis (16. századi elnevezés) részei; cortes; Courtrai csata; Crécy; curtis;

- D - Szerkesztés

Decretales Pseudoisidorianae; Decretum Gratiani; dekretisták; denarius; devotio moderna; diaconus; Dictatus papae; dioecesis; dirhem; doctor decretorum; doge; Szent Domonkos rendjének alapítása; Domesday Book; Donatio Constantini; donjon; ducato;

- E - Szerkesztés

earl; Edictum Chlotarii; egyetemek kialakulása (soroljon föl 3 olyan egyetemet, melyek a 14. században az akkori német és lengyel királyság területén jöttek létre); a svájci Eidgenossenschaft keletkezése és tagjai; emir; exarchátus; excommunicatio; exorcista;

- F - Szerkesztés

factor; felonia; Assisi Szent Ferenc rendjének alapítása; Ferrara-Firenzei zsinat; fiorino d'oro; flagellans; foederatus; foedus; fraternitas; fuero;

- G - Szerkesztés

Gallipoli oszmán törökök általi elfoglalása; garas; georgos; a germánok áttörik a Rajna-vonalat; gesta; ghibellin; gilde; gonfaloniere; Granada visszavétele; gros; grosso; guelf;


- H - Szerkesztés

hanza; Hadrianopoliszi csata; haeresis; haradzs; Hastings-i csata; Henotikon; a britanniai angolszász Heptarchia királyai (legalább 5); hermandad; hidalgo; hidzsra; hierarchia ordinis; hierarchia iurisdictionis fokozatai a nyugati egyházban; homagium

- I - Szerkesztés

ikonodúlia; iktá; imám; ; IV. Ince pápa; interdictum; investitura; ius hospitalitatis;

- J - Szerkesztés

Jarmuki csata; a johanniták alapításának időpontja és helye; juratus;

- K - Szerkesztés

kalifa; Kalka menti csata; Kalmari Unió (mettől meddig); kardinális; Nagy Károly háborúi (szász hadjáratok, a longobárd királyság megszüntetése, a beneventói hercegség hódoltatása, Barcelona bevétele, a hispán mark keletkezése, az avar háború, a bajor hercegség megszüntetése, Aachen-i szerződés); kathar; kogge; koldulórendek; kolos-torreformok; konciliarizmus; konklávé; Konstantinápoly, mint új főváros felavatása; Konstantinápoly arab ostroma; Konstanzi zsinat; konzul; Kulikovo-i csata;

- L - Szerkesztés

Las Navas de Tolosa-i csata; I-IV. lateráni zsinatok; lector; legisták; Legnano-i csata; homo ligius; litus; locator; I. Lothár halála, új Karoling utódállamok Lothár országa területén; Lübeck alapítása; Luxemburg dinasztia; I-II. lyoni zsinat;

- M - Szerkesztés

magánegyház (Eigenkirche); a Magna Charta és tartalma; maior; maior domus; maire; mancipia; manicheus; manor; mansus; ; Manzikert-i csata; métier;Milánói edictum; ministerialis (dienstmann); a monofizitizmus tanításai; Montecassino alapítása; mozarab; mulk; muvallad; Myriokephalon-i csata;

- N - Szerkesztés

Nancy; a német lovagrend alapításának időpontja és helye; Nesztoriosz és a nesztorianizmus, nesztoriánus; Neustria; 1. (nicaeai) egyetemes zsinat; 7. (nicaeai) egyetemes zsinat;


- O - Szerkesztés

oblatus; officium; ordines minores; ordines maiores; Orléans felszabadítása (Jeanne d'Arc); ostiarius;

- P - Szerkesztés

paroikos; Partitio Romaniae (a Bizánci Birodalom felosztása, IV. keresztes hadjárat); patarén; Patrimonium Sancti Petri; poblationes; podestà; Poitiers-i csata; portus; precaria; Prémontré alapítása és alapítója; presbyter; primogenitura; ; Privilegium Minus, ; pronoia; püspök;

- Q - Szerkesztés

Quadrivium;

- R - Szerkesztés

reconquista; Rómát beveszik a gótok; Rómát kifosztják a vandálok; Rózsák harca Angliában;

- S - Szerkesztés

Saint-Clair sur l'Epte-i szerződés; saria; schisma; senioratus; septem artes liberales; sheriff; seigneur; sénéchal; ; signoria; ; simonia; solidus (nomiszma, bezant); Spoletum; a strassburgi eskü és kultúrtörténete; studium generale; subdiaconus; Sutri zsinat, az egyházreform kezdetei; Szicíliát elfoglalják az arabok; sztratégosz; sztratióta; synodus;

- T - Szerkesztés

Taille; teloneum; a templomosok alapításának időpontja és helye; Tertry; thema; timár; Toledó visszavétele a móroktól; II. toruni béke; (német) törzsi hercegségek; trivium;

- U - Szerkesztés

"Unam Sanctam" bulla; usura;

- V - Szerkesztés

vakf; valdens; vassi dominici; a verduni birodalomfelosztás és az új regna határai; vilain; ville neuve; villicus; Visconti család; Vouillé-i csata;

- W - Szerkesztés

Whitby zsinat; Worms-i konkordátum;

- Y - Szerkesztés

yardland;

- Z - Szerkesztés

zecchino; ziamet;