FANDOM


az 1789-es francia forradalom radikális köztársaságpárti hívei (nevüket gyülekezési helyükről, a párizsi Szent Jakab Domonkos-rendi kolostorról kapták) 1791-től Robespierre vezetésével az egyik legjelentősebb politikai erőt képviselték, 1793-ban kerültek hatalomra, és a forradalmi terrort alkalmazva véres diktatúrát gyakoroltak. jakobinus diktatúra: 1793. jún. – 1794. júl. 27.; diktatúrájuk bukása Robespierre kivégzésével következett be. (magyar jakobinusok: Martinovics Ignác által vezetett mozgalom, 1794); „központosított demokrácia”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.