Bocskai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1604-1606. Lezárja: Bécsi béke

Bethlen Gábor[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Felállítja az első állandó magyar hadsereget Mátyás király óta.

Merkantilista stílusú gazdaságpolitával csomó pénzt szerez.

Haverkodik a törökkel - odaadja nekik Lippát => biztosítva van a háta

1619-ben belép a protestáns szövetségeb a 30 éves háborúba, de elkésik, cseheket megverik. Nembaj, elfoglalja a felvidéket => Nikolsburgi béke

Még egyszer próbálkozik 1624-ben, de nem sok sikerrel.

I. Rákóczi György[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1644-ben belép a 30 éves háborúba, és egyesül a svéd sereggel, de a szultán visszaparancsolja => Linzi béke

Zrínyi Miklós[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Eleinte a Habsburgoktól várnak segítséget a magyar főurak, de eddig el voltak foglalva a 30 éves háborúban, érthető.

De most már vége: miért nem jönnek segíteni?

Najó szóval nem lehet rájuk számítani, ezért Erdély fejedelmének kell felszabadítania az országot => ez II. Rákóczi György

Sajnos II. R. Gy. elbénázza, lengyelekhez meg, szultán nem örül, tatárok erdélyben: Erdély végleg meggyengül.

Következő állomás: pályázik a nádori pozícióra. Nem ő kapja meg hanem Wesselényi Ferenc.

Kétségbeesés: önálló akciók.

Mik ezek?

 1. 1661-ben felépíti Új Zrínyivárat Kanizsával szemben
 2. 1663-ban szövetségre lép Wesselényi nádorral és Nádasdy Ferenc országbíróval
 3. 1663: magyar főkapitány
 4. 1663-64: szuper hadjárat a török ellen, egész európa rá figyel
 5. 1664: téli hadjárat: óriási siker, török utánpótlás útvonalát elvágta az eszéki híd felégetésével, 250 kilóméter ellenséges területen (mindenféle európai királytól hercegi meg aranygyapjas rendet kapott, haverkodott a napkirállyal...)
 6. Lipótnak nem tetszik a dolog, leváltja, hagyja hogy a törökök felrobbantság Új Zrínyivárat
 7. Szentgotthári csatában a törökök vesztenek, mégis a Vasvári béke nekik jó

1664: meghal vadászat közben, Magyarországot megrázza a hír

 • Mátyás király életéről való elmélkedések,
 • Szigeti veszedelem,
 • Az török áfium ellen való orvosság.

Wesselényi összeesküvés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Eredetileg Zrínyire számítanak mint a függetlenség megteremtőjére, de meghal. Az ő irányításával kezdenek puhatolózni a Napkirálynál.

Aztán Wesselényi nádor irányítja a csoportot (innen a név) de 1667-ben ő is meghal. 65-ben még eléggé elszáéllt tervek vannak (király fogságbaejtése stb.) 67-re megvan a terv: Devolúciós háborúban hátbatámadják a Hb-kat. Meghal a nádor.

Ezután Zrínyi Péter az új kiszemelt, de közben a franciák és oztrákok békét kötnek.

A megüresedett pozícióra Zrínyi és Nádasdy is pályázik: mindketten beköpik az összeesküvést bécsnak hogy nyaljanak és nádorok lehessenek.

 • 1668: bécs felgöngyölíti a szálakat.
 • 1670: lecsukják Frangepánt Nádasdyt és Zrínyit majd 1671.ben kivlgzik őket. Rákóczi megússza.

Thököly[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kuruc bujdosók vezére. Apafi támogatásával. Sokáig béccsel akart kiegyezni, de nem járt sikerrel. 1682-ben a törökkel szövetkezik.

1682: Felső-Magyarosrszági fejedelemség

továbbra is békülékeny Béccsel, lengyelek megverik a seregét felvidéken.

1684: Lipót amnesztiarendelete: átpártolnak hozzá a főnemesek. Közben megindulnak a hadak Thököly felé, először ellentámadásba lendül és elfoglal sok területet, de aztán a császáriak kezdenek előrenyomulni.

1685: török behívatja őt, elfogatja és felajánlja Bécsnek, de annak nem kell. Katonái átpártolnak a császárhoz.

Szabadulása után még egyszer 1690ben meghódítja Erdélyt, de rögtön visszaveszik a császáriak.

Rákóczi[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Miért tört ki a felkelés?

 • fegyverváltság nem tetszett a nemeseknek
 • forspont, porció, stb nyomorúságok nem tetszettek a parasztoknak => felkelések (1697 tokaj)
 • 1700-ban kitörőfélben volt az örökösödési háború, 1703-ra 30 ezer katona van csak Mo-on

Ez a három dolog felkelés kitörésére késztette Rákóczit és Bercsényit => levélváltás a Napkirállyal = > 1701-ben lebuknak mert egy kémre bízták a levél kézbesítését, aki köpött bécsnek.

Elfogják Rákóczit, börtönbe zárják, de a jezsuiták francia támogatásra kiszabadítják => Brezánba menekül lengyelbe Bercsényivel

Mivel állította maga mellé az embereket?

 • gyulai pátens: megtiltotta a nemesek ellen támadást
 • vetési pátens: a harcoló jobbágyok felszabadulnak családtagjaikkal együtt

'Mik a főbb állomásai?

 • Brezáni kiáltvány + gyulai pátens + vetési pátens
 • 1704-ben legyőzték a franciákat az angol-osztrák stb csapatok
 • 1704: Erdélyi fejedelemmé választása
 • 1704: szinte az egész ország a kurucok kezén van
 • 1705: Szécsényi országgyűlés: Rákóczi magyarország vezérlő fejedelme 25 tagú szentátussal a hátában
 • 1707: Ónódi országgyűlés: Habsburg trónfosztás, közteherviselés
 • 1707: Romhányi csata: hatalmas vereség
 • 1708: Trencséni csata: fordulópont, kurucok megkezdik a visszavonulást
 • 1708: tárgyalások Péter cárral, eredménytelen
 • 1711: szatmári béke

Kik a főbb személyek?

 • Károlyi Sándor: kurucok második számú vezetője
 • Pálffy János: labancok vezetője
 • Vak Bottyán: egyik legnagyobb kuruc hadvezér, Dunántúlt elfoglalta 1709ben meghal
 • Bezerédj Imre és Ocskay Lászlóó: az árulók akiket ónódon lemészároltak
 • Bercsényi Miklós: kuruc fővezér

Miért nem tudtak nyerni?

 • kurucok alkalmatlanok voltak nagy csaták megnyerésére és erődök bevételére
 • franciákat megverték az osztrákok, így teljes erővel tudták leverni a magyarokat
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.