FANDOM


(brissotisták) a francia forradalomban született politikai csoportosulás; idealista, decentralizálásra törekvő politika jellemzi; heves ellentétbe kerültek a jakobinusokkal, s 1793. jún. 2-án elbuktak, vezetőiket kivégezték, nevüket Gironde megyéről nyerték

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.