Államvizsga Wiki

francia nemzeti egyház; 1268 – Szt. Lajos. pragmatica sanctiója: a francia állam az egyházzal szemben széleskörű jogokkal, az ún. gallikán szabadságokkal (Les libertés de l'église gallicane) van felruházva; e szerint az államot megilleti az egyházi viszonyok feletti felügyelet s az arra való befolyás joga, a placetum szükséges minden pápai intézkedés elfogadásához s az egyházi törvények kihirdetéséhez és az egyházi bírótól a világihoz kell fellebbezni; 1516 – bolognai konkordátum a pápa és I. Ferenc között: a gallikán egyház szinte teljesen a király fennhatósága alá kerül; 1681. márc. – Deklaráció: 1. az államhatalom független minden egyházi hatalomtól; 2. a pápa ítélete hit dolgában is csak akkor változtathatlan, ha ahhoz az egyház, a zsinat hozzájárul; 3. a pápa alá van rendelve a zsinatnak s köteles alkalmazkodni a kánonokhoz, s a Franciaországban is érvényben levő és elfogadott szokások és szabályokhoz; még XIV. Lajos vonta vissza, de ennek nem volt meg a praktikus hatása; I. Napoleon vissza akarta állítani a gallikán tételeket