FANDOM


Római jogtudós a Kr.u. 2. században. legismertebb műve a római magánjog egyetlen teljes terjedelmében megmaradt tankönyve, a "Institutionem commentarii IV". Gaius három nagy szerkezeti egységre osztotta tankönyvét:

  * személyekre vonatkozó jog (de personis)
  * a dolgokról szóló szabályok (de rebus) ezen belül:
     o dologi jog
     o öröklési jog
     o kötelmi jog
  * perjog (de actionibus)

A mű tagolásának rendszere mind a mai napig érezteti hatását a magánjog tudományában és a polgári törvénykönyvekben.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.