FANDOM


I. Iustinianus bizánci császár 6. században elrendelt római jogi kodifikáció.

  1. Codex Iustinianus az első könyve, mely 529-ben jelent meg. Császári rendeleteket tartalmazott Hadrianustól Justinianusig, valamint vallási törvények voltak benne, és fellépett a pogánysággal szemben is.
  2. Digesta (vagy Pandectae) a második 533-ból, mely eredetileg nem törvények csak nagy jogtudósok véleményeinek a gyűjtemény volt, azonban tekintélyük miatt Iustinianus egy az egyben törvényerőre emelte ezeket.
  3. Institutiones a harmadik könyve, szintén 533-ból. Eredetileg tankönyvnek készült de Iustinianus ezt is törvényerőre emelte.
  4. Utolsó könyv, a Codex Iustinianus repetitae praelectionis 534-ben lépett hatályba.
  • Novellae: E latinul írott könyvek elkészülte után számos, döntően görög nyelvű császári rendelet (constitutio) született, e rendeletek többsége Iustinianustól származik, magángyűjteményük, a Novellae (ti. constitutiones) a Corpus iuris civilis utolsó része. 572-577-ben átdolgozták és hozzáadták.

Forrás:

http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis

http://hu.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis