FANDOM


Legio tizedrésze.

A cohors Caius Marius hadseregreformja után kialakuló köztársaságkori római hadszervezeti egység. A legio felosztásának első egysége, egy legióban tíz cohorsot alakítottak ki. A cohorsban hat, egyenként 80 fős centuria volt, így a teljesen feltöltött legio Mariustól kezdve 4800 főből állt. A cohors a manipulust váltotta fel, ettől kezdve néha a két centuriából álló, tehát egyharmad cohorsnyi egységet nevezték manipulusnak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.