FANDOM


Avarok Szerkesztés

568-ban honfoglalják a kárpát medencét, folyamatosan terjeszkednek bizánc rovására.

  • 582 Sirmium
  • 586 Thessaloniké

Nyomukban jönnek a szláv hordák.

Konstantinápoly adót fizet nekik, nem jön be:

  • 626 Konstantinápoly ostroma a perzsákkal: nem jön össze, az avar állam megrendül, szláv "vazallusok" lázonganak

670-ben felbomlik a nagy bolgás (onugor) birodalom és a népei szétözönlenek mindefelé, pl. elfoglalják 680-ban Moesiát

Avaroknak ők új ellenségek, már inkább nyugat felé terjeszkednek, bizáncot békén hagyják

Bolgárok Szerkesztés

681-ben a császár elismeri a bulgáriát, ezzel megalakul az állam

Vezérük Aszparuh

Általában barátságosak (vagyis barátságossabbak mint a többiek)

Folyamatosan szlávok özönlenek a balkánra, teljesen elszlávosítják az egész területet néhány latin rész és a tengerpart kivételével.

717-ben 50000 ezer katonát küldenek Konstantinápoly felszabadítására

Krum vezér alatt kezdenek agresszívak lenni:

  • 805-810 között elpusztítják a frankokkal az avarokat
  • utána el kezd dél felé hódítgani - bizáncnak ez nem tetszik
  • 811 Pliski csata: meghal I. Niképhorosz császár, Krum bögrének használja a koponyáját (tényleg)
  • Konstantinápoly elfoglalását tervezi, de meghal

Halála után békés évek következnek, közben Konstantinápoly felszereli Cirillt és Metódot, hogy térítsék meg Morvaországot. Ez nem sikerül nekik, de bulgáriát és a szerbeket megtérítik.

Simeon (893-927) cár és az aranykor

kitalálta hogy bizánc a főellenség ezért meghódítja a felét kb. Uralkodása alatt a peloponnészosztól kárpátaljáig nyúlik a birodalma.

893-896 között a magyar és görög hadak támadták bulgáriát, de ő szövetkezik a besenyőkkel és legyőzi őket

917: megkezdi a támadást: elfoglalja az egész balkánt trákia kivételével, meg a nagyobb városok kivételével. Peloponnészoszra szlávok költöznek.

Anchalus-i csata: 70000 ezer görög (vagyis római khm) harcos meghal

Konstantinápoly ostromát tervezgeti, de a szláv seregek függetlenedni akarnak, ezért előbb lenyomja őket.

Közben a magyarok annyira sokszor járnak bulgáriában, hogy teljesen meggyengítik hadjárataikkal

II. Bolgárverő Baszileiosz Szerkesztés

Orosz Vlagyimir fejedelemmel szövetkezik, harcosokat kap tőle, cserébe hozzá adja a testvérét és megkereszteli. A harcosok segítségével megerősíti hatalmát majd a bolgárokra támad.

1014: Kleidoni csata: teljes bolgár megsemmisülés, a császár 14000 bolgárt megvakítva küld vissza a feladóhoz, aki szívrohamot kap (tényleg)

1018-ban meghódítja bulgáriát, ezzel véget ért ez a része az országnak

Magyarok Szerkesztés

Nyugat és Kelet versenyzett hogy ki tudja megtéríteni a magyarokat. Géza fejedelem végül nyugatot választotta, de ez nem végleges. A koronát pl. I. Géza kapta konstantinápolyból és rá van írva hogy bizánc szolgája. De ez gyakorlatban nem jelent semmit.

Mánuel: neki vannak tervei mo-al. Meg akarja hódítani, de ekkor érte egyik fénykorát, nem sikerül. Két királyt uis akar hozzánk küldeni: II. László (2 év múlva meghal) és III. István (túl görög, 65-ben elűzik) 1167-ben aztán egy utolsó hadjáratra indul, ahol győzedelmeskedik is, de csak déli területeket kap. Ekkor taktikát vált, és felneveli III. Bélát, és kinevezi trónörökösnek. De közben fia születik, ezért hazaküldi.

Halála után Andronikosz kiirtja családját, ezért Béla betör a birodalomba de közben elűzték Andronikoszt.

1190-ben a 3. keresztes hadjárat seregei Barbarossa vezetésével átkelnek a balkánon: na ez felborítja a rendet. Az összes szláv meg bulgár mind elkezd nyalni neki hogy szabadítsa fel őket, de aztán meghal az öreg császár.

1204-ben elesik konstantinápoly és uténa nem sikerül visszaszereznie a balkánt. A törökök elfoglalják közben.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.