FANDOM


Nabú Naid fia a Kr. e. 6. században. Miután Nabu Naid száműzetésbe vonult, ő lett Babilon társrégense Kr.e 552-től Kr.e. 541-ig. Uralma alatt folytatódott a királyság és a papság hatalmi küzdelme. Bel-Sarri-uszur megpróbálta a Marduk-papságot királyi befolyás alá vonni, és a templomi jövedelmeket a királyi jövedelem részévé tenni.

A Bibiliában, Dániel könyvében találunk róla utalásokat. A Biblia és Xenophón beszámolója szerint Bél-sar-uszur egy utolsó nagy lakomát tartott, amikor egy kezet pillantott meg, amely a következő arámi szavakat írta a falra: „Mene, mene, tekel, ufarszin” (röviden azt jelenti, hogy Isten számba vette országát, ő pedig megmérettetésre került és kevésnek találtatott, országa pedig a médek és párzsák kezére jut.) Dániel úgy értelmezte a feliratot, mint Isten által Bél-sar-uszurra mért büntetést, s megjövendölte Babilon küszöbön álló bukását.

Babilon elestekor, Kr.e.539-ben halt meg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.