FANDOM


1561-1626 Brit filozófus, államférfi. Filozófiájának alaptételei közé tartoznak az ú.n. idolumok:

  1. idola specus: a barlang ködképei. Az egyéni természet, a hajlam szerinti tévedések.
  2. idola fori: a piac ködképe. A verbális, nyelvi egyeztetés, a fogalmi tisztaság hiányából eredő tévelygések.
  3. idola theatri: a színház ködképe. A filozófiai iskolák és a tudományok dogmatikus tanai.
  4. idola tribus: a törzs ködképe. Az emberi faj természetében gyökerező előítéletek.

A gátló idolumok megszabadulása után következhet a helyes módszer kiválasztása.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.