FANDOM


Törökkori fogalmak: Szerkesztés

akcse, defter, defterdár, kádi, mufti, kondominium, vilajet, szandzsák, nahije, harádzs, rája, beglerbég, janicsár, szpáhi, akindzsi, topcsi, törökösség

Adózással kapcsolatos fogalmak: Szerkesztés

cenzus, rovásadó, dica, subsidium, gratuitus labor, porta, contributio, portio, háziadó, decima, nona, muneralia, hegyvám, akógabona, fegyverváltság, félharmincad, forspont.

Társadalmi rétegek és azzal kapcsolatos fogalmak: Szerkesztés

zsellér, inquilinus, subinqiulinus, ablicenciáció, vitézlő rend, hajdú, familiáris, szervitor, liber, libertinus, kurialista, arbitrista, extraneus, taksás nemes, armális nemes, hegyközség, örökös főrendiség, örökös jobbágyság, honorácior, indigenatus, primor, primipilus, pedites, hitbizomány, abszentizmus, úriszék, faluszék, sedria.

Gazdasági fogalmak: Szerkesztés

devalváció, nyilas osztás, tarlószabadítás, tagosítás, transzhumálás, rideg állattartás, faizás, korcsmáltatás, száraz korcsmáltatás, kényszerfelvásárlás, nyomáskényszer, calcatura, háromnyomásos gazdálkodás, vetésforgó, jobbágytelek, allodium, irtás (irtvány), sessio, possessio, ius gladii, oppidum.

Európai társadalmi és egyéb fogalmak: Szerkesztés

bojár, kozák, liberum veto, intendáns, paulette adó, jakobinusok, girondisták, koldusok, Dicsőséges forradalom, „Konvent”, „vasbordájúak”, „kerekfejűek”, abszolút monarchia, merkantilizmus, fiziokratizmus, gallikán egyház, Fronde, devolúciós háborúk, freeholder, leaseholder, yeoman, gentry, presbiteriánus, independens, leveller, digger, Kartéziánus, Landsknecht, államtanács, általános rendi gyűlés, birodalmi gyűlés, birodalmi körzetek (kerületek), birodalmi kancellária, udvari kancellária, bostoni teadélután, Burgundia, cognaci liga, cortes, csillagkamara, dauphin, diggerek, fiziokratizmus, gavallérok, grandok, harmadik rend, hosszú parlament, rövid parlament, lordok háza, merkantilizmus, mesta, opriscsnyina, paulette, rangtáblázat, reuniós kamarák, rokosz, szejm, sztrelecek, thoryk, whigek

Felfedezések, gyarmatosítás, spanyol társadalom: Szerkesztés

conquistador, fuero, caravella, morisco, maranno, askenázi, szefárd, Potosí, aciento, hacienda,

Vallási fogalmak: Szerkesztés

szekularizáció, evangélikus, református, unitárius, antitrinitarius, szombatos, eretnek, autodafé, inkvizició, ágostai hitvallás, helvét hitvallás, confessio, anabaptista, úrvacsora, presbitérium, puritanizmus, ortodox, óhitű, unitus, aposztata, artikuláris helyek, Index librorum prohibitorum, Boszorkánypöröly, predestináció, búcsú, anglikán egyház, gallikanizmus, janzenizmus, hugenották, kvékerek, puritanizmus

Stílusirányzatok: Szerkesztés

barokk, klasszicizmus, rokokó, romantika

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.