Törökkori fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

akcse, defter, defterdár, kádi, mufti, kondominium, vilajet, szandzsák, nahije, harádzs, rája, beglerbég, janicsár, szpáhi, akindzsi, topcsi, törökösség

Adózással kapcsolatos fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

cenzus, rovásadó, dica, subsidium, gratuitus labor, porta, contributio, portio, háziadó, decima, nona, muneralia, hegyvám, akógabona, fegyverváltság, félharmincad, forspont.

Társadalmi rétegek és azzal kapcsolatos fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

zsellér, inquilinus, subinqiulinus, ablicenciáció, vitézlő rend, hajdú, familiáris, szervitor, liber, libertinus, kurialista, arbitrista, extraneus, taksás nemes, armális nemes, hegyközség, örökös főrendiség, örökös jobbágyság, honorácior, indigenatus, primor, primipilus, pedites, hitbizomány, abszentizmus, úriszék, faluszék, sedria.

Gazdasági fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

devalváció, nyilas osztás, tarlószabadítás, tagosítás, transzhumálás, rideg állattartás, faizás, korcsmáltatás, száraz korcsmáltatás, kényszerfelvásárlás, nyomáskényszer, calcatura, háromnyomásos gazdálkodás, vetésforgó, jobbágytelek, allodium, irtás (irtvány), sessio, possessio, ius gladii, oppidum.

Európai társadalmi és egyéb fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

bojár, kozák, liberum veto, intendáns, paulette adó, jakobinusok, girondisták, koldusok, Dicsőséges forradalom, „Konvent”, „vasbordájúak”, „kerekfejűek”, abszolút monarchia, merkantilizmus, fiziokratizmus, gallikán egyház, Fronde, devolúciós háborúk, freeholder, leaseholder, yeoman, gentry, presbiteriánus, independens, leveller, digger, Kartéziánus, Landsknecht, államtanács, általános rendi gyűlés, birodalmi gyűlés, birodalmi körzetek (kerületek), birodalmi kancellária, udvari kancellária, bostoni teadélután, Burgundia, cognaci liga, cortes, csillagkamara, dauphin, diggerek, fiziokratizmus, gavallérok, grandok, harmadik rend, hosszú parlament, rövid parlament, lordok háza, merkantilizmus, mesta, opriscsnyina, paulette, rangtáblázat, reuniós kamarák, rokosz, szejm, sztrelecek, thoryk, whigek

Felfedezések, gyarmatosítás, spanyol társadalom:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

conquistador, fuero, caravella, morisco, maranno, askenázi, szefárd, Potosí, aciento, hacienda,

Vallási fogalmak:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

szekularizáció, evangélikus, református, unitárius, antitrinitarius, szombatos, eretnek, autodafé, inkvizició, ágostai hitvallás, helvét hitvallás, confessio, anabaptista, úrvacsora, presbitérium, puritanizmus, ortodox, óhitű, unitus, aposztata, artikuláris helyek, Index librorum prohibitorum, Boszorkánypöröly, predestináció, búcsú, anglikán egyház, gallikanizmus, janzenizmus, hugenották, kvékerek, puritanizmus

Stílusirányzatok:[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

barokk, klasszicizmus, rokokó, romantika

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.